En perle i det skotske med megen natur

Løvskov, bukkejagt og sneppejagt revir med åbne partier og megen å

 1. 52,3 hektar med mange forskellige træarter (birk, eg, rødel, skovfyr og røn) og åbne partier med græs.
 2. 8 hektar som frit græsland beliggende op til vejen mod syd.
 3. 17,2 hektar med flot ældre bevoksning af birk, eg, skovfyr og pil, og der løber en 2.700 meter lang å mellem de stejle begroede skrænter i nordvestskellet. I åen er der laks og ørred.
 4. Der er tilskud på 60,3 hektar til og med 2018.

Nordmannsgran juletræer

 1. 18,4 hektar plantet i 2006 og 2010
 2. Der er solgt 35.000 stk.
 3. Træer på arealet i 2017 er 45.000 stk.
 4. Gode tilkørselsforhold og med ny bro.

Hus

 1. Der ligger et ældre hus midt på ejendommen.
 2. Bygningsmuligheder for nyt hus eller nye huse.

Græsfenne tæt ved vejen i sydskel

 1. 8 hektar med muligheder for etablering af et hus eller flere huse

Jagt og fiskeri

 1. Råvildt, kronvildt, snepper og ræve er nedlagt på arealet. Der er en rigtig god bestand af råvildt og snepper, og jagten er fantastisk. Der er skudt medaljebukke på terrænet og enkelte stykker kronvildt.
 2. Åen er 2.700 m lang, og den ejes på begge sider de første 1.650 m.
 3. Der er laks og ørreder i åen.

Links:

Billeder fra Balblair:  https://goo.gl/photos/Gbon1SKgViR3D6Q78

Ejendomsformidler http://www.johnclegg.co.uk

Eller kontakt Peter Maarup for mere information!   Download dansk materiale her

Or contact Peter Maarup for more information!   Download engelsk material here

John Clegg med udvidet salgsmateriale! BALBLAIR FARM WOODLAND PROOF 8PP