En perle i det skotske med megen natur, sælges på bud.

Kan deles i 2, men helst sælges samlet bud over 585.000 £

Del 1:

Løvskov, bukkejagt og sneppejagtrevir med åbne partier og megen å med fisk

 1. 52,3 hektar med mange forskellige træarter (birk, eg, rødel, skovfyr og røn) og åbne partier med græs.
 2. 8 hektar som frit græsland beliggende op til vejen mod syd med mulighed for ansøgning om bygning af hus.
 3. 10 hektar med flot ældre bevoksning af birk, eg, skovfyr og pil langs med åen.
 4. Åen er 2.700 meter lang og ligger mellem de stejle begroede skrænter i nordvestskellet. I åen er der laks og ørred.
 5. Pris 375.000 pund (engelske)

Hus

 1. Der ligger et ældre hus midt på ejendommen.
 2. Bygningsmuligheder for nyt hus eller nye huse.

Del 2:

Nordmannsgran juletræer og eng på nordsiden af åen

 1. 18,4 hektar plantet i 2006 og 2010 og 7,2 ha med eng og ældre blandingsskov
 2. Der er solgt 40.000 stk.
 3. Salgbare træer på arealet i 2019 er minimum 35.000 stk.
 4. Gode tilkørselsforhold og med ny bro.
 5. Pris 275.000 pund (engelske)

Jagt og fiskeri

 1. Råvildt, kronvildt, snepper og ræve er nedlagt på arealet. Der er en rigtig god bestand af råvildt og snepper, og jagten er fantastisk. Der er skudt medaljebukke på terrænet og enkelte stykker kronvildt.
 2. Åen er 2.700 m lang, og den ejes på begge sider de første 1.650 m.
 3. Der er laks og ørreder i åen.

Links:

Salgsmaterialet i Scotland: Balblair

Billeder fra Balblair igennem årene

Kontakt Peter Maarup for mere information!   Download dansk materiale her

Skotsk mægler (Patrick Partous)  på 0044  0131 229 8800/ mobil 00447789 960727
mail: edinburgh@johnclegg.co.uk