Energipopler i skov

poppelskov

Dyrkningsmodellen

Poplerne kan bruges til produktion af spånplade- og cellulosetræ samt energimasse. Poppel er endvidere velegnet til emballagetræ.

Til kommerciel udnyttelse anbefaler vi, at der i alt plantes mindst 4 ha på ejendommen for at få en rationel drift.
Kulturen anlægges med 200 cm stiklinger(Poles), der sættes med 3 x 3 meter eller 4 x 4 meter mellem planterne, i alt 625-1.100 stk./ha.

Poppelkulturen kan etableres efter almindelig pladsrydning i skov. Der kan med fordel plantes i borede huller eller i pløjede riller. For at sikre en hurtig og sikker etablering, er det vigtigt at stiklingerne sættes dybt i jorden. (50-70 cm).

Husk PH må helst ikke være under 6, så vil poplen ikke rigtigt gro.

Når poppelkulturen anlægges med 200 cm stiklinger, er renholdelse og hegning normalt ikke nødvendigt. Er ukrudtstrykket meget højt er 1-2 gange afskærmet sprøjtning omkring stiklingerne være nødvendig for at sikre en god og hurtig etablering.

Produktion og høst

I første vækstsæson bliver poplerne 2,5 til 3 meter høje, højdevæksten sker primært i august/september. Allerede efter andet vækstår kan poplerne opnå 5-7 meter høje. Efter 2-3 vækstsæsoner kan poplerne være blevet så store, at kulturen er sluttet.

Efter 6-10 år har poplerne en diameter i brysthøjde på ca. 18-22cm og de er klar til høst.
Poplerne skyder igen fra stødet med 3-5 skud og i løbet af 1-2 år vil et skud blive dominerende. For at få en god kvalitet på genvæksten kan man med fordel beskære de øvrige skud. Der kan høstes 2-3 gange på samme rod med 6-10 års mellemrum.
Da poplerne er gode til at skygge ukrudt væk, kan de med fordel bruges som forkultur på arealer med stærkt ukrudtstryk eller frostudsatte lokaliteter.

En veldrevet plantning med poppelkloner fra energipoppel producere 12-20 ton tørstof pr. ha. pr. år, hvilket svare til 7.300–10.400 liter fyringsolie.

Er formålet at producere vedmasse til spånplade eller cellulose kan du, når plantningen er etableret, forvente en produktion på 15 til 30 m3 pr. år.
Det er tilladt, i henhold til skovloven, at dyrke op til 30% af de enkelte fredsskovpligtige arealer med afgrøder der ikke danner sluttet højstammet skov – herunder poppel i kort omdrift.

Økonomi

Anlægsomkostninger: 12.500–20.000 kr./ha (Stiklinger, hulboring og plantning)
Ved 2 x 6 års drift er det gennemsnitlige dækningsbidrag 2.000-3.500 kr./ha/år

Tilskud

Det er ikke muligt at opnå tilskud til plantning af energitræer i fredskov, men tilladt på op til 30 procent af arealet.

Andre links

Benkendtgørelse 

Strawsons Energy – Manufacturing Energy for a Future.

Billeder:

Poppelplantning 2010

Poppelplantning 2011

Poppelplantning 2012

Insekter i poppel